direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Dorpstraat 25 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1096-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het betreft hier een particulier initiatief. Met de initiatiefnemer is een eerste anterieur contract afgesloten. Alle met deze planherziening samenhangende kosten zijn hierin ondergebracht en komen ten laste van de initiatiefnemer. Het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is daarmee verzekerd. Het bepalen van het tijdvak of een fasering als bedoeld in artikel 6.13 Wro is niet noodzakelijk. Ook het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13 lid 2 is niet nodig.

Inmiddels is een tweede anterieur contract gesloten waarin onder andere de afspraken voor wat betreft de grondoverdracht en de bijdrage voor het parkeren zijn vastgelegd. Daarmee is het kostenverhaal verzekerd. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.