direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Dorpstraat 25 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1096-onh1

5.3 Natuurwaarden

Bescherming van natuurwaarden vindt plaats via de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de provinciale richtlijn voor Bos- en natuurcompensatie.

Het plangebied ter plaatse van de uitbreiding is verhard en wordt in de huidige situatie gebruikt voor laden en lossen. Een onderzoek naar flora en fauna kan achterwege blijven. De geringe uitbreiding in combinatie tot de afstand tot omliggend Natura 2000 gebied dan wel EHS leidt er toe dat ook op dit vlak onderzoek achterwege kan blijven.