direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Dorpstraat 25 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1096-onh1

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het beleidskader geschetst waaraan het verzoek is getoetst. Gezien de relatief geringe uitbreiding en de ligging binnen de bebouwde kom van Beekbergen beperkt de toetsing zich tot de relevante gemeentelijke beleidskaders.