direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Dorpstraat 25 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1096-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Van toepassing is bestemmingsplan Beekbergen. Dit bestemmingsplan is onder kenmerk SO.2/18 vastgesteld door de Gemeenteraad op 20 februari 1986 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 19 mei 1987 onder kenmerk RO86.19302-ROV/G5210. Van toepassing zijn de bestemmingen 'Detailhandel' en 'Verkeersdoeleinden - Parkeervoorzieningen'. De gevraagde uitbreiding vindt weliswaar plaats binnen de bestemming 'Detailhandel', echter buiten het bouwvlak.

Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van de geldende bestemmingsplannen voor Beekbergen en Lieren. Juni 2010 is dit bestemmingsplan als voorontwerp voor inspraak ter visie gelegd. Vaststelling wordt tweede helft 2011 voorzien. Onderhavig plan wordt los hiervan in procedure gebracht.

Voor een afschrift van de relevante geldende bestemmingen wordt verwezen naar het uittreksel van het geldend bestemmingsplan in Bijlage 1 bij de toelichting.