direct naar inhoud van 4.4 Invullingen in de bestaande linten
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-vas1

4.4 Invullingen in de bestaande linten

Voor het beoogde woningbouwprogramma uit de structuurvisie Beekbergen en Lieren zijn uit- en inbreidingslocaties benoemd. Daarnaast biedt de Structuurvisie ruimte voor kleinschalige invullingen in Beekbergen en Lieren van de bestaande linten. Een aantal van deze locaties wordt in het bestemmingsplan opgenomen. Hieronder worden de betreffende locaties benoemd.

Loenenseweg 6

Op het erf van Loenenseweg 6 en meer concreet langs de Notaris Feithpad worden drie nieuwe woningen gebouwd. Het betreft één vrijstaande en twee geschakelde woningen die aan de voorkant in verschijningsvorm één bouwlaag met kap hebben en aan de achterzijde twee bouwlagen met kap. Tussen deze nieuwe woningen en de achtererven van de woningen Notaris Feithpad 21-29 blijft een bosstrook gehandhaafd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-vas1_0026.jpg"

In dit bestemmingsplan zijn de nieuwe woningen bij recht opgenomen. De uitvoerbaarheid wordt aangetoond in hoofdstuk 5.

De Hoeven

Aan De Hoeven wordt ruimte geboden voor de bouw van twee woningen tussen De Hoeven 7 en De Hoeven 11. Het betreft twee vrijstaande woningen bestaande uit één bouwlaag met kap. De voorgevel wordt 5 meter achter de rooilijn van de ten zuiden van de locatie gelegen woningen geplaatst, waarmee het vrij uitzicht voor De Hoeven 7 zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-vas1_0027.jpg"

In dit bestemmingsplan zijn de nieuwe woningen bij recht opgenomen. De uitvoerbaarheid wordt aangetoond in hoofdstuk 5.

Dorpstraat 75

Op het westelijke deel van het erf van Dorpstraat 75 zal een nieuwe vrijstaande woning worden toegevoegd. Deze woning bestaat uit één bouwlaag met kap en zal in de rooilijn staan van Dorpstraat 75.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-vas1_0028.jpg"

In dit bestemmingsplan is deze nieuwe woning bij recht opgenomen. De uitvoerbaarheid wordt aangetoond in hoofdstuk 5.

Tullekensmolenweg 104

Op het erf van Tullekensmolenweg 104 vindt sloop en nieuwbouw plaats. De bestaande woning wordt gesloopt en er wordt een tweekapper voor terug gebouwd. De nieuwe woningen komen in de rooilijn te staan van de naastgelegen woningen. De twee-onder-een-kapwoningen bestaan uit één bouwlaag met kap.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1090-vas1_0029.jpg"

In dit bestemmingsplan is deze nieuwe woning bij recht opgenomen.