direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-ont1

7.2 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Beekbergen en Lieren heeft vanaf 10 juni 2010 4 weken ter inzage gelegen voor een ieder. In deze periode zijn 37 inspraak reacties binnengekomen. In de 'Nota inspraak en overleg' is een overzicht van de ingekomen reacties en het gemeentelijk commentaar daarop opgenomen. Deze nota is in bijlage 6 van de toelichting te vinden.

De belangrijkste wijzigingen aan het bestemmingsplan als gevolg van deze reacties zijn:

 • opnemen regeling voor de open enk tussen Beekbergen en Lieren conform vigerende regeling met uitzondering van deel dat valt binnen uitleglocatie Ruitersmolenweg;
 • toevoegen van aanduiding 'detailhandel' op deel perceel Dorpstraat 92;
 • wijzigen bestemming 'Detailhandel' in bestemming 'Gemengd' met aanduiding 'bedrijf' voor perceel Lierderstraat 10;
 • Dorpstraat 88: achtererf krijgt bestemming 'Kantoor', inclusief bedrijfswoning in lijn vigerende rechten;
 • bij rangeerterrein Veluwsche Stoom Maatschappij is de regling aangepast aan de activiteiten en is de aanduiding horeca opgenomen in overeenstemming met vigerende rechten;
 • op diverse locaties in het plangebied is het bouwvlak aangepast in lijn met vigerende rechten. dit leidt in de meeste gevallen tot een ruimer bouwvlak;
 • het toevoegen van nieuwe woningen middels inbreiding op basis van particuliere verzoeken voor de volgende locaties:
  • 1. Tullekensmolenweg 104: 2 woningen (twee-onder-een-kapwoningen);
  • 2. De Hoeven (perceel K3391): 2 vrijstaande woningen;
  • 3. Dorpstraat 75: 1 vrijstaande woning.