direct naar inhoud van 2.14 Visie grindbermen
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-ont1

2.14 Visie grindbermen

Bijzonder aandachtspunt voor de openbare ruimte vormt het behoud en terugbrengen van de historische grindbermen in het gebied. De grindbermen die vroeger langs veel wegen lagen dragen bij aan het typische karakter van het gebied.

De bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde van grindbermen is beleidsmatig verankerd in de Visie Grindbermen (2008). Uitgangspunt van de visie is dat grindbermen in zowel stad als landelijke kernen behouden blijven en waar mogelijk weer worden hersteld en onderling verbonden. Hiermee wordt een voor Apeldoorn uniek cultuurhistorisch gegeven in het straatbeeld teruggebracht wat een bijdrage levert aan het versterken van de lokale identiteit.


Voor het plangebied Beekbergen Lieren gaat het daarbij concreet om behoud van de grindbermen langs onder andere de Tullekensmolenweg, Ruitermolenweg, Dorpstraat, Hietveldweg en kerkeveld in Beekbergen en de Tullekensmolenweg, Lierderstraat en de Veldbrugweg in Lieren. Daarnaast wordt gestreefd naar uitbreiding van het areaal grindbermen.