direct naar inhoud van Artikel 32 open landschap
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-ont1

Artikel 32 open landschap

32.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'open landschap' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het instandhouden en de versterking van de openheid van het landschap alsmede het grondgebonden karakter van agrarische bedrijven.

32.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'open landschap' is het oprichten van tunnelkassen en platglas niet toegestaan, tenzij tijdelijk i.v.m. vorstwerende maatregelen t.b.v. open teelten tot een maximum hoogte van 1,50 m.