direct naar inhoud van Artikel 20 Verkeer - Weg
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen en Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1090-ont1

Artikel 20 Verkeer - Weg

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen;
  • b. fiets- en voetpaden;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. in- en uitritten;
  • f. fiets- en voetgangerstunnels;
  • g. rijwielstallingsvoorzieningen;
  • h. nutsvoorzieningen;
  • i. evenementen;
  • j. watergangen,

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

20.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 29 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installa- ties: 15 m;
overkappingen: 3 m;
overig: 2 m.  
van de bouwhoogtebepaling zijn tunnels en bruggen uitgezonderd.  

20.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het planbeoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 37 opgenomen procedureregels van toepassing.