direct naar inhoud van 5.3 De geometrie
Plan: Bestemmingsplan Woudweg 63 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1085-onh1

5.3 De geometrie

Het plangebied is getekend op één gekleurde plankaart, schaal 1:2500. De plankaart is IMRO-gecodeerd getekend. Ter plaatse van het perceel Woudweg 63 is het agrarisch perceel omgezet in de bestemming Wonen waarbij de bestaande woningen zijn bestemd en het maximaal aantal toegestane woningen binnen de cultuur-historische schuren is aangeduid. De gronden ter plaatse van de nieuw op te richten vrijstaande woning zijn bestemd voor Wonen met daarbij aangegeven het bouwvlak.