direct naar inhoud van 3.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Plan: Bestemmingsplan Woudweg 63 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1085-onh1

3.2 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

De locatie Woudweg 63 is gelegen in het oostelijk deel (ten oosten van de A50 ) van het gebied het Woud. Het huidig landgebruik bestaat voornamelijk uit grasland. Vroeger lag hier het Beekbergerwoud Het Beekbergerwoud vormde een aaneengesloten bos te midden van grillig gevormde percelen hakhout, weiland en heide. Vanaf 1870 is dit moerasbos gekapt en ontgonnen tot landbouwgrond. De rechtlijnige ontginningsstructuur is duidelijk herkenbaar in het terrein. De boerderij Woudweg 61-63 is één van de oorspronkelijke ontginningsboerderijen en vormt samen met de bijbehorende schuren (nrs. 57-59) een gemeentelijk monument. Dit geheel vormt een ensemble met het boerderijcomplex Woudweg 53, dat symmetrisch aan de andere zijde van de T-kruising Woudweg - Van Spreekenslaan is gelegen.