direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Woudweg 63 Klarenbeek
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1085-onh1

3.1 Inleiding

Op het betrokken perceel aan de Woudweg 63 staan thans een bedrijfswoning, 2 monumentale schuren met in één van de schuren een woning, een monumentale stal, een werktuigenberging, een ligboxenstal, een mestsilo en kuilplaten.

De functieverandering aan de Woudweg 63 voorziet naast de reeds bestaande woningen in het realiseren van een nieuwe woning ten oosten en direct aansluitend aan het huidige bouwperceel en het oprichten van drie woningen in één van de monumentale schuren. De dichtst bij het tuincentrum aan de Woudweg 57 gelegen monumentale schuur (voor zover niet in gebruik als woning) en de monumentale stal (kunnen) worden gebruikt als berging bij de woningen. De werktuigenberging, de ligboxenstal, de silo en de kuilplaten worden afgebroken dan wel verwijderd.

Uit cultuurhistorisch oogpunt is het wenselijk het beeld van het monumentale ensemble intact te laten en niet te verstoren met een nieuwe woning. De nieuw op te richten woning is daarom geprojecteerd op het agrarisch perceel ten oosten van het huidig bouwperceel Woudweg 63. De oostelijke helft van het betrokken perceel houdt de agrarische bestemming en blijft open grasland. De nieuwe woning wordt circa 3 meter achter de voorgevel van de bestaande monumentale woning geprojecteerd en heeft een eigen ontsluiting vanaf de Woudweg. De vormgeving van de woning dient aan te sluiten op de vormgeving van de monumentale bebouwing.