direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

5.4 Archeologie

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 ligt het plangebied in een zone met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In de directe omgeving bevinden zich geen archeologische vindplaatsen of vondstmeldingen. De bodem is hier niet voorzien van een beschermend esdek. Eventuele archeologische waarden kunnen dus binnen de eerste 50 cm onder het huidige maaiveld verwacht worden. Op luchtfotos is duidelijk zichtbaar dat het plangebied in gebruik is als trainingsveld (gravelveld) en zal om die reden gedraineerd en ge√ęgaliseerd zijn. De kans dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische waarden aangetroffen kunnen worden is klein. De archeologische verwachtingswaarde van het plangebied moet dan ook worden bijgesteld naar 'laag'. In het kader van de geplande werkzaamheden is geen nader archeologisch onderzoek noodzakelijk.