direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

4.1 Bebouwing

Stedenbouwkundige opzet

Het plan is gelegen in de zuidwesthoek van Sportpark de Maten. In de herstructurering van het sportpark heeft een verschuiving van de voorzieningen van de sportverenigingen plaatsgevonden. Voor de Apeldoornse Kynologenclub is deze locatie gereserveerd voor oefenvelden met een bijbehorend clubgebouw. Het terrein wordt aan de zuidzijde begrensd door een groenstrook, welke als buffer dient naar de A1. Ook aan de oostzijde wordt een grote groenstrook gerealiseerd als onderdeel van een stedenbouwkundige groene wig. Aan de noord- en oostzijde grenst het terrein aan de voetbalvelden van een voetbalvereniging. Er zal een nieuwe parkeervoorziening worden gerealiseerd en een nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd welke aansluit op de Polderweg. Het nieuwe clubgebouw is vrij gelegen en betreft geen zichtlocatie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1082-onh1_0009.jpg"

Het bouwplan

Het gebouw is gelegen in de hoek van het terrein. Het ontwerp is een vertaling van de gewenste hoofdfunctie en nevenfuncties. Het bestaat uit twee gekoppelde volumes. De hoofdfunctie, de kantine, betreft één eigen volume. Het biedt door middel van een verhoogde ligging ten opzichte van het maaiveld en veel ramen uitzicht op de oefenvelden. Dit meer blokachtige volume is verankerd in een tweede, meer langgerekt volume. In het tweede volume zijn alle secundaire voorzieningen als keuken, sanitaire ruimten, vergaderruimten e.d. ondergebracht. Tevens zijn de buitenbergingen in dit volume opgenomen, welke door een directe onderdoorgang van de parkeerplaats naar de oefenvelden is gescheiden van de andere functies.

Impressie van het te plaatsen gebouw

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1082-onh1_0010.jpg"