direct naar inhoud van 3.5 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

3.5 Verkeer en vervoer

De hoofdontsluiting van de Maten heeft zich ontwikkeld vanuit een "stemvorkontsluiting" tot een ringweg. Met de bouw van het stadsdeelcentrum Eglantier werd de aanleg van een dwarsverbinding tussen Heemradenlaan en Gildenlaan noodzakelijk. De verkeershoofd- structuur van De Maten bestaat uit de Laan van Maten, de Heemradenlaan en Gildenlaan (als onderdeel van de ring) en de Eglantierlaan (als dwarsverbinding).

Het noordelijke deel van de ringweg, de Laan van Maten, maakt samen met de Laan van Kuipershof en de Laan van Erica onderdeel uit van het Parklane concept, de stedelijke hoofdwegenstructuur aan de oostkant van de stad. De ringweg heeft daarmee twee betekenissen: voor een gedeelte maakt hij deel uit van de stedelijke hoofdstructuur, voor een ander deel is hij gewoon wijkontsluiting. In de vormgeving van de weg, de openbare ruimte, als in de vormgeving van de bebouwing aan weerszijden, komt de afwijkende betekenis van de verkeersstructuur niet helder tot uiting. De afwijkende betekenis komt momenteel tot uitdrukking in het verschil in profilering twee maal rijbanen ten opzichte van een tweebaansweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1082-onh1_0008.jpg"

De Matenpoort verbindt De Maten direct met de binnenstad. De Landdrostlaan als onderdeel van de hoofdwegenstuctuur binnen De Maten, geeft aansluiting op het westelijk gelegen Malkenschoten en het gebied ten zuiden van de A1.

Er is gekozen voor een fijnmazige ontsluitingsstructuur van de buurten. Iedere buurt kent een ontsluitingsbeugel met dwarsstraten, uitgevoerd als (woon)erf. De nummering van de woningen is opgebouwd volgens een systeem van nummering van deze dwarsstraten. De wisselende structuur en omvang van de erven maakt vindbaarheid en herkenbaarheid voor de incidentele gebruiker (niet-bewoner) erg gecompliceerd.

Voor het langzaamverkeer kent de wijk twee systemen. Een systeem van voet- en fietspaden langs de verkeershoofdstructuur en een stelsel van vrijliggende fietspaden door de groen- en parkzones. De laatste verbinden op verkeersveilige, maar niet altijd even duidelijke, wijze de woningen met voorzieningen als scholen en winkels.

Binnen de wijk zijn twee fietsroutes met een bovenwijks karakter ontstaan. Een route door Matenveld en Matendreef naar het centrum en een route die het Rivierenkwartier (Zuid) verbindt met het Woudhuis. Beide routes zijn min of meer spontaan ontstaan.