direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

3.1 Historie

De Maten is het prototype van 70er jaren stedenbouw. Een introverte wijk met besloten buurten die met slechts een gerin aantal wegen aan de rest van de stad gekoppeld zijn. Over het algemeen is de wijk moeilijk toegankelijk voor buitenstaanders, maar is er een redelijk aantrekkelijk, groen woonmilieu voor de bewoners.

De woonbuurten van de wijk zijn gesitueerd rondom een gemeenschappelijk park met groene uitlopers naar de buurten toe. De hoofdstructuur voor verkeer bestaat uit een ringweg op wijkniveau, die de buurten ontsluit. Binnenin ligt het park, buiten de ringweg de meeste buurten. Vrijwel overal is het concept toegepast van woonerven, waardoor de buurten sterk naar binnen zijn georiƫnteerd.

Overheersende bouwtypes in De Maten zijn met name de rijtjeswoningen. Vrijstaande woningen en etagewoningen komen op zeer beperkte schaal voor. De meeste buurten zijn typische woonbuurten waar nauwelijks andere functies voorkomen en waar geen doorgaande autoroutes doorheen lopen. Opvallend is het betrekkelijk hoge percentage groen in de buurt. Het bebouwingspercentage is vaak niet hoog en parken en recreatief groen zijn meestal op loopafstand.

Woonbuurten zijn van elkaar en van de hoofdinfrastructuur gescheiden door groene buffers. De wijk maakt een groene indruk door het Matenpark en het kleinschalige groen in de buurten daaromheen.