direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het geldende bestemmingsplan 'De Maten' is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 april 2004 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 26 oktober 2004 (RE2004.42957).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1082-onh1_0002.jpg"

Geldend bestemmingsplan (zie ook bijlagen)

Het perceel is gelegen binnen Sportpark De Maten. De geldende bestemmingen zijn 'Sport- en recreatieve doeleinden' en 'Groenvoorzieningen'.

De afwijking van het geldende bestemmingsplan is niet gelegen in de bestemming. De gewenste activiteiten van de AKC passen binnen de geldende sport- en recreatieve bestemming. De Apeldoornse kynologenclub richt zich erop om in verenigingsverband met honden te trainen en met elkaar te wedijveren in competitie- en wedstrijdverband. Het bestemmingsplan biedt daarentegen geen mogelijkheid om de bouw van een clubgebouw toe te staan, noch de ontsluiting daarvan te faciliteren. Daarom wordt deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het bestemmingsplangebied beslaat een groter terrein dan het complex van de AKC. De toe te laten activiteiten in de nieuwe bestemming Sport worden met het oog op de woningen gelegen aan de overzijde van de Landdrostlaan beperkt tot die functies die vanwege hun milieubelastende uitstraling voldoende afstand houden. In het onderdeel Milieuzonering ( 5.1.3) wordt hier nader op ingegaan.