direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Polderweg Sportterrein
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1082-onh1

1.1 Aanleiding

In de Structuurschets Kanaalzone (2005) heeft de gemeente de basis gelegd voor een omvangrijke stedelijke vernieuwing. Het streven van Apeldoorn is om de gehele Kanaalzone van noord tot zuid te transformeren tot een in de stad geïntegreerd gebied met wonen, werken en voorzieningen. De Structuurschets onderscheidt over het gehele Kanaaltraject een groot aantal deelprojecten. Eén van die deelprojecten betreft het terrein de Sportvelden gelegen tussen de Boerhaavestraat en de Vlijtseweg in de wijk Kerschoten, waarvan het de bedoeling is dat dit terrein wordt herontwikkeld naar woningen.

Dit betekent dat voor de aanwezige (sport)verenigingen die gebruik maken van die sportvelden andere locaties gezocht moeten worden. Eén van die te verplaatsten sportverenigingen is de Apeldoornse Kynologen Club (hierna: AKC). In overleg met deze vereniging is bepaald dat zij verhuizen naar een nieuwe plek op het sportpark De Maten.

De AKC heeft als doel de honden te trainen op goed gedrag en gehoorzaamheid. Hiertoe worden verschillende cursussen aan de leden gegeven op zowel het gebied van gehoorzaamheid als het sportieve vlak. De trainingen van 300 cursisten worden gegeven door 17 trainers op verschillende avonden door de week, maar ook op de vrijdag - en zondagmorgen. De cursussen zijn geschikt voor zowel ras- als niet-rashonden. Op de locatie worden geen politiehonden getraind. Om de verhuizing van sportvelden Kerschoten naar sportpark De Maten mogelijk te maken, moet er een clubgebouw worden gebouwd en een parkeerplaats met ontsluitingsweg worden aangelegd. Het geldende bestemmingsplan 'De Maten' maakt de bouw van een clubgebouw niet mogelijk; daarnaast moet geregeld worden dat door de groenbuffer een ontsluitingsweg kan worden aangelegd richting Polderweg.