direct naar inhoud van 4.2 Water
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-ont1

4.2 Water

Op bedrijventerrein Ecofactorij is op de volgende manier met water omgegaan:

Hemelwater

Bij de ontwikkeling van het gebied is voor het nieuwe verharde oppervlak een compenserende berging aangebracht van in totaal 36mm. Een deel hiervan (20 mm) is op de bedrijfskavels zelf gevonden (contractuele verplichting) en het resterende deel wordt in openbaar gebied geborgen. Hiertoe is onder andere een nieuwe centrale A-watergang aangelegd. Ook in de laaggelegen oostelijke hoek wordt hiertoe een bergingszone aangelegd.

Binnen het plangebied bevinden zich naast de centrale watergang nog een aantal A-watergangen.

Afvalwater

Afvalwater wordt separaat ingezameld in een daartoe bestemd rioolstelsel. Het bedrijventerrein heeft een eigen gemaal dat het afvalwater middels een persleiding naar de RWZI in Apeldoorn-Noord verpompt.

Grondwater

Bij de ontwikkeling van het gebied is waar nodig opgehoogd om aan de gewenste drooglegging- en ontwateringseisen te voldoen. Er wordt geen grondwater structureel afgevoerd.

Deze herziening van het bestemmingsplan heeft verder geen gevolgen voor de waterhuishouding.