direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

6.1 Inleiding

De Regentesselaan maakt deel uit van bestemmingsplan 'De Parken' en heeft daarin de bestemming 'Verkeer, Groen, Verblijf' met de aanduiding 'wijkverzamelweg'. De Regentesselaan ligt in het op de plankaart aangegeven beschermd stadsgezicht en is daarom tevens bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde van het beschermd stadsgezicht. De in het bestemmingsplan opgenomen profielindelingen moeten in acht genomen worden.

De nu voor de toekomst gekozen, nieuwe indeling van de weg komt niet overeen met dat profiel. Om de gewenste nieuwe indeling te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Dit nieuwe bestemmingplan, 'Regentesselaan herinrichting weg', is een ontwikkelingsplan, waar de toekomstige, gewenste situatie het uitgangspunt is voor de wijze van bestemmen. De plangrens beperkt zich tot het openbaar gebied tussen de verschillende, particuliere erfgrenzen en langs de oostelijke zoom van het Oranjepark, alles voorzover eigendom van de gemeente.

Er zal sprake zijn van slechts één hoofdbestemming, 'Verkeer - Weg', welke ongeveer - maar iets ruimer - het gebied omvat van de bestemming Verkeer, Groen, Verblijf in het vigerende plan.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen (SVBP) 2008.