direct naar inhoud van 5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

5.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Voor de herinrichting van de Regentesselaan stelt de provincie Gelderland een subsidie ter beschikking. De overige uit de herinrichting van de Regentesselaan voortvloeiende kosten komen voor rekening van de gemeente. Daarvoor wordt een aantal financieringsbronnen ingezet, waaronder de Bestedings Reserve Ontwikkeling Apeldoorn.

Een inschatting van de verwachte projectkosten (materialisering, omgeving, logistiek, uitvoering en programma) voor de Regentesselaan is hieronder opgenomen.

De Regentesselaan heeft een oppervlak van circa 11.750 m².

Een begroting van de kosten voor de herinrichting komt neer op:

Riolering € 448.000,--

Bomen € 633.000,--

VRI € 244.000,--

Slopen, inrichting, voorbereiding,

toezicht en onvoorzien € 2.030.000,--

Bouwrente € 145.000,--

Omvang investering: € 3.500.000,--

Op 14 mei 2009 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn besloten tot dekking van deze investering.


Onderdelen die niet opgenomen zijn in deze begroting zijn:

  • Saneringen
  • Archeologie
  • Renovatie duiker Oranjepark
  • Renovatie frontmuren duiker Oranjepark
  • Prins Hendrikplein
  • Oranjepark
  • Alle zijstraten
  • Koninginnelaan