direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

De nieuwe hoofdrijbaan van de Regentesselaan bestaat, gelijk als in de huidige situatie, uit een rijstrook in één richting voor het autoverkeer.

De bushalte, met perron en abri, blijft ter hoogte van het Prins Hendrikplein, maar dan net buiten de zichtas over het plein. De nieuwe Veluwelijn zal ook van deze halte gebruik maken.

Om voldoende ruimte te creëren voor de deels bestaande en de nieuw aan te planten bomen worden de parkeerplaatsen langs de Regentesselaan anders ingericht c.q. verlegd.

Naast de voorzieningenstrook, waarin boomvakken, vakken met haagbeplanting, de parkeerplaatsen en het busperron worden ondergebracht, aan de oostzijde van de laan, blijft het fietspad. Ook aan de parkzijde blijft een fietspad. Dit fietspad loopt van de Koninginnelaan tot de Deventerstraat.

Om de verkeersveiligheid te vergroten worden de fietspaden vrijliggend. Aan beide zijden, naast het fietspad, komt een voetpad.

Op de Regentesselaan zijn twee kruispunten geregeld door middel van een VRI. Dit zijn de kruispunten met de Deventerstraat en de Mr. Van Rhemenslaan. Voor beide kruisingen geldt dat zij op deze wijze geregeld blijven. Voor de kruising Mr. Van Rhemenslaan geldt dat deze aan de zijde van de Mr. Van Rhemenslaan teruggebracht zou kunnen worden tot één rijbaan/opstelstrook en twee fietspaden.


Materiaalgebruik

Uitgangspunt voor de keuze van materiaal en inrichtingselementen was het bereiken van verwantschap tussen Regentesselaan en Parkenbuurt enerzijds en Loolaan, Kerklaan en Deventerstraat anderzijds. De Regentesselaan is immers zowel onderdeel van de Parkenbuurt als van de route door de stad Deventerstraat - Regentesselaan - Canadalaan - Loolaan.

Doordat het voetpad relatief smal wordt, is er voor gekozen voetpad en fietspad op hetzelfde niveau te leggen. Uitwisseling is daardoor mogelijk. De voet- en fietspaden krijgen een verharding van tegels. Het onderscheid tussen beide ontstaat door voor het fietspad een tegel te kiezen met een verschillende oppervlaktestructuur en een donkerder grijstint. Verder worden tussen fietspad en voetpad witte markeringsstenen aangebracht.

De rijbaan wordt in asfalt uitgevoerd.

De verharding in de voorzieningenstrook, voor parkeerplaatsen en inritten, bestaat uit tegels. Tussen fietspad en rijbaan respectievelijk voorzieningenstrook komen brede banden. In de voorzieningenstrook komt een bomenrij van eiken met daartussen een groen accent in de vorm van een haag.

De Regentesselaan krijgt een chique uitstraling door terughoudend te zijn in de toepassing van materialen en kleuren. Door het rustige beeld komt het accent te liggen op de lijnvoering van het ontwerp. De bomenrij aan de huizenzijde versterkt deze lineariteit. De haagblokken die onder andere aan de voet van deze bomen worden toegepast bieden een rustig kader voor de geparkeerde auto's.

De nieuwe inrichting versterkt de hoge, cultuurhistorische waarde van de Regentesselaan. Het rechte verloop van de laan blijft intact. Het profiel blijft, ook in de beleving van de weggebruiker, ruim ondanks de verminderde breedte van de rijbaan. Door parkeervakken te situeren in de strook met bomen en hagen wordt het zicht op de geparkeerde auto's beperkt. Dit komt ten goede aan het groene karakter van de laan. Door het planten van laanbomen worden het laankarakter van de Regentesselaan en de samenhang met het Oranjepark versterkt. Het gekozen ingetogen materiaal sluit goed aan op de uitstraling van het beschermde stadsgezicht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1059-onh1_0010.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1059-onh1_0011.jpg"

figuur 10 twee impressies van toekomstige inrichting