direct naar inhoud van 2.2 Bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Regentesselaan herinrichting weg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1059-onh1

2.2 Bestemmingsplan

De Regentesselaan ligt geheel in het plangebied van bestemmingsplan 'De Parken' en heeft daarin de bestemming 'Verkeer, Groen, Verblijf' met de aanduiding 'wijkverzamelweg'. De Regentesselaan ligt in het op de plankaart aangegeven beschermd stadsgezicht en is daarom tevens bestemd voor het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde van het beschermd stadsgezicht. De in dat bestemmingsplan opgenomen profielindelingen moeten in acht genomen worden.