direct naar inhoud van 7.4 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-von1

7.4 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro is het voorontwerp bestemmingsplan d.d. ………. aan de belanghebbende overheidsinstanties gestuurd. De reacties van deze instanties zijn hieronder samengevat en van antwoord voorzien. De reactie van het Waterschap en de beantwoording zijn opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.

7.4.1 <Naam instantie>

Inhoud van de brief

  • a. <...>
  • b. <...>

Beantwoording

  • a. <...>
  • b. <...>