direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-von1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Op de vastgestelde Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn heeft het plangebied een lichte attentiewaarde, aangezien het hier een onaangetaste dekzandrug betreft. Op basis van dit gegeven wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Het plangebied heeft op de kaart een Gemiddelde trefkans (geel): bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Streven naar behoud van archeologische waarden.

5.4.2 Archeologische waarden

Op de archeologische beleidskaart van Apeldoorn (2006) wordt de planlocatie aangeduid met een gemiddelde trefkans op archeologische waarden. De bodem op planlocatie is echter door de bouw van het huidige winkelcentrum (begin jaren '70) zodanig geroerd, dat hier geen archeologische waarden meer verwacht worden. Derhalve wordt er geen archeologisch onderzoek aanbevolen.