direct naar inhoud van 4.2 Infrastructuur en verkeersontsluiting
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-von1

4.2 Infrastructuur en verkeersontsluiting

Lopend of met de fiets

Het Stadsdeelhart is goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij het Stadsdeelhart komen verschillende fiets- en wandelroutes samen; over de Sluisoordlaan, de Laan van Zevenhuizen, de Pythagorasstraat, de groene as en langs de singel. Het centrumgebied krijgt een fijnvertakt netwerk voor voetgangers, dat logisch aansluit op deze routes en de bestaande paden. In dit netwerk zijn ook de verbindingspunten tussen de verschillende niveaus van het Stadsdeelhart (parkeren, winkels en voorzieningen, woningen) opgenomen.

Op vier 'aankomstpunten' worden mogelijkheden geboden om fietsen te plaatsen. Dit zijn het voorplein aan de Laan van Zevenhuizen, de stoep langs de Sluisoordlaan en beide zijden van het marktplein. Verder worden verspreid door het gebied op veel meer punten enkele 'nietjes' geplaatst waaraan fietsers hun fiets kunnen vastmaken.

Met de bus

De lokale buslijnen 8/9 en de toekomstige buslijn van en naar Zuidbroek rijden over de Sluisoordlaan. In noordelijke richting is de halte aan het begin van de Sluisoordlaan gesitueerd ter plaatse van het medisch centrum. In zuidelijke richting halteert de bus op de rijbaan ter plaatse van het marktplein. De regionale buslijnen rijden over de Laan van Zevenhuizen en hebben een halte bij het voorplein.

Met de auto

Het Stadsdeelhart is goed bereikbaar voor autoverkeer, zowel vanuit Zuidbroek via het onderliggende wegennet en de Sluisoordlaan als vanuit de rest van de stad over de Laan van Zevenhuizen. Het centrumgebied wordt voor de auto ontsloten vanaf de Sluisoordlaan met in- en uitritten van de parkeergarage. Het gehele centrumgebied tussen Sluisoordlaan en singel is autovrij. Het verkeer vanaf de Tannhauserstraat wordt voor het marktplein afgeleid via de Aïdastraat. De Lohengrinstraat is via een nieuwe straat achter locatie 2 verbonden met de Sluisoordlaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-von1_0015.jpg"

Figuur 11. Bereikbaarheid

Met de vrachtauto

De compacte opzet van het Stadsdeelhart stelt beperkingen aan het ruimtegebruik. In het Masterplan is gekozen voor een goede alzijdige bereikbaarheid voor personenauto's en bestelwagens. Voor vrachtwagens zijn de bevoorradingspunten echter niet alzijdig bereikbaar. Als aanrijroute kan het vrachtverkeer afslag 24 van Rijksweg A50 gebruiken en vervolgens de hoofdwegen Zutphensestraat en Laan van Osseveld de Laan van Zevenhuizen bereiken. De centrale bevoorrading is dan rechtstreeks bereikbaar. Vrachtverkeer voor het kleinere bevoorradingspunt aan de Sluisoordlaan kan via de Anklaarseweg rijden.

Bevoorrading

De winkels worden bevoorraad door twee inpandige expeditiehoven aan de uiteinden van het Stadsdeelhart, zodat de overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. De expeditiehof aan de noordkant van het marktplein heeft één opstelplaats. De vrachtauto rijdt aan vanuit noordelijke richting, steekt achteruit in en rijdt vooruit uit. De expeditiehof aan de zuidkant van het marktplein ligt achter het woongebouw 'de Scala' een heeft meerdere opstelplaatsen. De vrachtauto's rijden in vanaf de Laan van Zevenhuizen over de kop van de singel. De uitrit naar de Laan van Zevenhuizen is via een poort onder het nieuwe bouwdeel tussen het woongebouw 'de Scala' en de winkelstraat. Het multifunctioneel centrum en de zorgvoorzieningen worden vanaf de achterzijde van de Lohengrinstraat bevoorraad. Het medisch centrum is voor bevoorrading bereikbaar vanaf de Laan van Zevenhuizen via de bestaande Sluisoordlaan en Pythagorasstraat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-von1_0016.jpg"

Figuur 12. Functies en bereikbaarheid

Winkelwagens

Bij de opzet van het Stadsdeelhart is een bewuste keuze gemaakt om de in- en uitgangen van de parkeergarage te koppelen aan de openbare ruimte en niet aan de entrees van de supermarkten. Deze keuze brengt met zich mee, dat bij het boodschappen doen een korte afstand tussen de supermarkt en de ingang van de parkeergarage moet worden afgelegd. Er zal dus op beperkte plaatsen verkeer van winkelwagens ontstaan. Onder meer in de parkeergarage zal afdoende ruimte worden gereserveerd om winkelwagentjes te stallen. De liftvoorzieningen staan meenemen van de winkelwagentjes toe.

Weekmarkt

Op het marktplein is een vrije ruimte van ruim 2.500 m2 beschikbaar voor de weekmarkt. In de marktopstelling wordt rekening gehouden met een doorloop van de winkelpassage naar de Lohengrinstraat. Ook is er voldoende vrije ruimte langs de gevels met de voorzieningen. Deze zone is minimaal 6 meter breed. In verband met de beperkte parkeerruimte op maaiveld is voor een marktopstelling gekozen waarbij de auto's van de kooplieden tussen de kramen geparkeerd staan.