direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-von1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen binnen de vigerende bestemmingsplannen “Winkelcentrum Operaplein en Anklaar-Sprenkelaar. Binnen het bestemmingsplan “Winkelcentrum Operaplein heeft het plangebied voor het grootste deel de bestemmingen “winkelcentrum” en “openbare ruimten“. Binnen bestemmingsplan Anklaar-Sprenkelaar heeft het plangebied voor het grootste deel de bestemmingen “Maatschappelijke doeleinden (medisch centrum) en gemengde doeleinden-wonen-maatschappelijke doeleinden. Op basis van deze vigerende bestemmingen is een uitbreiding met woningbouw, winkels en sociaal-medische voorzieningen niet mogelijk is. Met het onderhavige bestemmingsplan wordt het betreffende deel van het geldende bestemmingsplan herzien.