direct naar inhoud van Bijlage 12 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

Bijlage 12 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
16-09-2010 - 13-10-2010  
Ontwerpplan ter inzage
 
13-01-2011 - 23-02-2011  
Vaststelling door gemeenteraad
 
26-05-2011  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
23-06-2011 - 03-08-2011  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
 
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
 
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum inwerkingtreding b.p.
 
 
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
 
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
 
Opmerkingen