direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Gelet op de lokale aard dit bestemmingsplan is het voorontwerp bestemmingsplan in principe niet toegstuurd aan plegen van de belanghebbende overheidsinstanties gestuurd in het kader van het artikel 3.1.1. overleg. Gezien de digitale ter beschikkingstelling van het voorontwerp zijn is er toch een korte reactie van de provincie Gelderland en Vitens binnengekomen. Deze zijn eveneens opgenomen in de nota inspraak en overleg ,die als bijlage bij deze toelichting is gevoegd. De reactie van het Waterschap en de beantwoording zijn opgenomen in paragraaf 5.2 Waterhuishouding.