direct naar inhoud van 4.2 Infrastructuur en verkeersontsluiting
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

4.2 Infrastructuur en verkeersontsluiting

Lopend of met de fiets

Het Stadsdeelhart is goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij het Stadsdeelhart komen verschillende fiets- en wandelroutes samen; over de Sluisoordlaan, de Laan van Zevenhuizen, de Pythagorasstraat, de groene as en langs de singel. Het centrumgebied krijgt een fijnvertakt netwerk voor voetgangers, dat logisch aansluit op deze routes en de bestaande paden. In dit netwerk zijn ook de verbindingspunten tussen de verschillende niveaus van het Stadsdeelhart (parkeren, winkels en voorzieningen, woningen) opgenomen.

Op vier 'aankomstpunten' worden mogelijkheden geboden om fietsen te plaatsen. Dit zijn het voorplein aan de Laan van Zevenhuizen, de stoep langs de Sluisoordlaan en beide zijden van het marktplein. Verder worden verspreid door het gebied op veel meer punten enkele 'nietjes' geplaatst waaraan fietsers hun fiets kunnen vastmaken.

Met de bus

De lokale buslijnen 8/9 en de toekomstige buslijn van en naar Zuidbroek rijden over de Sluisoordlaan. In noordelijke richting is de halte aan het begin van de Sluisoordlaan gesitueerd ter plaatse van het medisch centrum. In zuidelijke richting halteert de bus op de rijbaan ter plaatse van het marktplein. De regionale buslijnen rijden over de Laan van Zevenhuizen en hebben een halte bij het voorplein.

Met de auto

Het Stadsdeelhart is goed bereikbaar voor autoverkeer, zowel vanuit Zuidbroek via het onderliggende wegennet en de Sluisoordlaan als vanuit de rest van de stad over de Laan van Zevenhuizen. Het centrumgebied wordt voor de auto ontsloten vanaf de Sluisoordlaan met in- en uitritten van de parkeergarage. Het gehele centrumgebied tussen Sluisoordlaan en singel is autovrij. Het verkeer vanaf de Tannhauserstraat wordt voor het marktplein afgeleid via de Aïdastraat. De Lohengrinstraat is via een nieuwe straat achter locatie 2 verbonden met de Sluisoordlaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0015.jpg"

Figuur 11. Bereikbaarheid

Met de vrachtauto

De compacte opzet van het Stadsdeelhart stelt beperkingen aan het ruimtegebruik. In het Masterplan is gekozen voor een goede alzijdige bereikbaarheid voor personenauto's en bestelwagens. Voor vrachtwagens zijn de bevoorradingspunten echter niet alzijdig bereikbaar. Als aanrijroute kan het vrachtverkeer afslag 24 van Rijksweg A50 gebruiken en vervolgens de hoofdwegen Zutphensestraat en Laan van Osseveld de Laan van Zevenhuizen bereiken. De centrale bevoorrading is dan rechtstreeks bereikbaar. Vrachtverkeer voor het bevoorradingspunt aan de Sluisoordlaan kan via de Anklaarseweg rijden.

Bevoorrading

De winkels worden in hoofdzaak bevoorraad door twee inpandige expeditiehoven aan de uiteinden van het Stadsdeelhart, zodat de overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Vanuit de expeditiehof achter het bestaande gebouw "Scala" kan een supermarkt en de winkels ten westen van de winkelstraat worden bediend. Een beoogde supermarkt aan de noordzijde heeft een eigen expeditiehof. De bevoorrading die in de open lucht overblijft, is die voor winkels langs de oostzijde van de winkelstraat en de Sluisoordlaan en deels aan het toekomstige Marktplein. Supermarkten leveren relatief de meeste hinder het laden en lossen. Door deze hoven wordt het expeditieverkeer voor de supermarkten helemaal inpandig opgevangen. Met de twee expeditiehoven kunnen de meeste laad- en losbewegingen inpandig worden opgevangen en de kans op overlast worden beperkt. De expeditiehof aan de noordkant van het marktplein heeft één opstelplaats. De vrachtauto rijdt aan vanuit noordelijke richting, steekt achteruit in en rijdt vooruit uit. De expeditiehof aan de zuidkant van het marktplein, achter het woongebouw 'Scala', heeft meerdere opstelplaatsen. De vrachtauto's rijden in en uit vanaf de Laan van Zevenhuizen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0016.jpg"

Figuur 12a. Functies en bereikbaarheid

In de hof achter het woongebouw "Scala" rijdt het vrachtverkeer "met de klok mee" via een doorsteek in het verlengde van de vijver en ter hoogte van de huidige ABN Amro. Het is echter nog niet zeker of de doorsteek ter hoogte van de ABN Amro wel gebouwd kan worden. Mocht dit inderdaad niet het geval zijn, dan zal voor een variant gekozen moeten worden (zie o.a. figuur 12b) waarbij het bevoorradende verkeer zowel naar binnen als naar buiten moet rijden in het verlengde van de vijver.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0017.jpg"

Figuur 12b mogelijke variant bevoorrading

In dat geval zal de laad- en losfaciliteit als dok haaks op de inrit worden uitgevoerd, waardoor in combinatie met draairuimte de keerbeweging bij het inrijden kan worden gemaakt. In een verkeerstechnische uitwerking zal moeten worden onderzocht in hoeverre het is gewenst om in - en uitrijstroken aan de Laan van Zevenhuizen aan te leggen voor het bevoorradende verkeer. Tevens zal kritisch gekeken moeten worden naar de relatie met het gebouw "Scala". Om overlast voor bewoners te voorkomen is het wellicht gewenst om tussen de gevel van het gebouw en de doorsteek voor het bevoorradende verkeer een groene bufferruimte op te nemen en/of aanvullende geluidwerende voorzieningen te treffen.


Het multifunctioneel centrum en de zorgvoorzieningen worden vanaf de achterzijde van de Lohengrinstraat bevoorraad. Het medisch centrum is voor bevoorrading bereikbaar vanaf de Laan van Zevenhuizen via de bestaande Sluisoordlaan en Pythagorasstraat.

Winkelwagens

Bij de opzet van het Stadsdeelhart is een bewuste keuze gemaakt om de in- en uitgangen van de parkeergarage te koppelen aan de openbare ruimte en niet aan de entrees van de supermarkten. Deze keuze brengt met zich mee, dat bij het boodschappen doen een korte afstand tussen de supermarkt en de ingang van de parkeergarage moet worden afgelegd. Er zal dus op beperkte plaatsen verkeer van winkelwagens ontstaan. In de uitwerking kan worden bezien welke mogelijkheden rolpaden kunnen bieden om het verkeer van winkelwagens te minimaliseren. Onder meer in de parkeergarage zal afdoende ruimte worden gereserveerd om winkelwagentjes te stallen. De liftvoorzieningen staan meenemen van de winkelwagentjes toe.

Om ongewenste verspreiding van winkelwagens te voorkomen zal worden onderzocht of bijvoorbeeld met een zogenoemde "magnetische band" kan worden gewerkt.

Weekmarkt

Op het marktplein is een vrije ruimte van ruim 2.500 m2 beschikbaar voor de weekmarkt. In de marktopstelling wordt rekening gehouden met een doorloop van de winkelpassage naar de Lohengrinstraat. Ook is er voldoende vrije ruimte langs de gevels met de voorzieningen. Deze zone is minimaal 6 meter breed. In verband met de beperkte parkeerruimte op maaiveld is voor een marktopstelling gekozen waarbij de auto's van de kooplieden tussen de kramen geparkeerd staan.