direct naar inhoud van 3.6 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

3.6 Archeologie

Het gebied rond het huidige winkelcentrum Anklaar gaat op de schop. De locatie werd in 1832 aangeduid als de Noord Apeldoornse Hooilanden, waarin diverse houtwallen de percelen begrensden. Hoewel het winkelcentrum de naam Anklaar draagt, was de naamgeving Sprenkelaar beter op zijn plaats geweest. De hofstede Sprenkelaar was in 1708 in eigendom van het Kapittel van St. Marie uit Utrecht en lag op nog geen kilomter afstand van de planlocatie. De hofstede Anklaar lag bijna drie kilometer verder naar het oosten. Het gebied rond het winkelcentrum was van oorsprong erg sompig. Door de aanleg van weteringen en leijgraven kon het gebied ontgonnen worden. In het sompige landschap kwamen her en der droge zandopduikingen voor. Deze dekzandwelvingen boden de bewoners ervan droge voeten. Dit waren dan ook de eerste plekken waar menselijke activiteiten ontplooid konden worden. Vanuit de hogere delen werden de lagere delen ontgonnen. Aan de voet van de Veluwe was na de ijstijden veel smeltwatermateriaal afgezet. Boven op dit fijngelaagde sediment werd door de wind zand afgezet (dekzand). Op sommige plaatsen werd dit zand tot hoge ruggen opgeblazen (dekzandruggen). Vanuit de archeologie is met name onderzoek uitgegaan naar de hoger gelegen delen. Op de dekzandruggen zijn dan ook vondsten gedaan vanaf 5000 voor Christus. De lager gelegen delen hebben minder aandacht gekregen en daar hebben we dan ook minder gegevens van.