direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

3.3 Groenstructuur

Kenmerkend voor de wijk is ook de rechthoekige groen- en waterstructuur. De waterpartijen vormen één systeem, maar dit is op maaiveld nauwelijks te ervaren. De waterpartijen zijn door dichte beplanting en het lage waterpeil niet goed zichtbaar. Bijzondere elementen vormen de historische linten die in de stedenbouwkundige opzet van de wijk opgenomen zijn. In enkele gevallen is het oude karakter nog over grotere afstanden intact gebleven, op andere plekken zijn slechts restanten aanwezig. Oud-Zevenhuizen koppelt de 'nieuwe' delen van de wijk aan de binnenstad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0008.jpg"

Figuur 7. Bovenwijkse groenstructuur

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0009.jpg"