direct naar inhoud van 2.4 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

2.4 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

Ten gunste van de gewenste ruimtelijke en functionele structuur van Zevenhuizen, waar de Anklaar het centrum van is, heeft de gemeente in samenwerking met woningcorporaties, wijkraden etc. het Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen “Zicht op Zevenhuizen” opgesteld. Onderdeel van dit Wijkontwikkelingsplan is het ruimtelijk ontwikkelingsconcept dat het kader vormt voor de inpassing van de programma's voor wonen, werken, recreëren en voorzieningen. De centrale opgave hierbij is het aanbrengen van hiërarchie in de openbare ruimte, het verbeteren van de oriëntatiemogelijkheden in en herkenbaarheid van de wijk en het toevoegen van nieuwe gedifferentieerde woon-, werk- en recreatiemilieus.

In het ruimtelijk ontwikkelingsconcept wordt onderscheid gemaakt in een aantal ontwikkelingsgebieden waarbinnen transformaties van bebouwing, functies en de openbare ruimte zullen plaatsvinden. Eén van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden is het stadsdeelcentrum Anklaar, gelegen op het kruispunt van de stedelijke centrale as de Sluisoordlaan en de 'Parklane' (Laan van Zevenhuizen). Deze Parklane vormt een belangrijke beelddrager in het stadsdeel. Het ontwikkelingsgebied van het stadsdeelcentrum leent zich bij uitstek voor representatieve bebouwing waar recht gedaan wordt aan een nieuw beeld van de een vernieuwd en uitgebreid stadsdeel Noord-Oost.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0004.jpg"

Figuur 4. Ontwikkelingsgebieden Zevenhuizen (bron: WOP Zevenhuizen)

De naam van het ontwikkelingsgebied Tannhauser in bovenstaande figuur uit het WOP Zevenhuizen is inmiddels gewijzigd in Podium.