direct naar inhoud van 2.14 Beleidsvisie externe veiligheid Apeldoorn
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

2.14 Beleidsvisie externe veiligheid Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil haar burgers en bedrijven een veilige leef- en werkomgeving bieden. In die zin draagt zij een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe veiligheid (EV). Om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid heeft de gemeente Apeldoorn externe veiligheidsbeleid geformuleerd. Dit beleid is vastgelegd in de Beleidsvisie Externe Veiligheid Apeldoorn, d.d. juni 2008.


De gemeente streeft naar een beheersbare externe veiligheidssituatie, waarbij:

  • de externe veiligheid risico's binnen de gemeente goed in beeld zijn gebracht en ambtenaren, bestuurders en burgers zich bewust zijn van de aanwezige risico's;
  • een zorgvuldige afweging plaatsvindt tussen nut en noodzaak van nieuwe ontwikkelingen en hun gevolgen voor de externe veiligheid;
  • door middel van beleidsuitvoering en handhaving wordt gezorgd voor de beheersbaarheid van bestaande en toekomstige EV risico's;
  • communicatie met de burger plaatsvindt over de aanwezige risico's en de te volgen gedragsrichtlijn in geval van een calamiteit.


De externe veiligheid wordt bepaald met behulp van de risiconormen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico dient voldaan te worden aan de wettelijke grenswaarden. Het groepsrisico mag de oriƫntatiewaarde niet overschrijden.

Voorliggend bestemmingsplan 'Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar' moet wat betreft het aspect 'externe veiligheid' uitvoerbaar zijn. In paragraaf 5.1.6 is hieraan nader aandacht besteed.