direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-vas1

1.2 Ligging en begrenzing

Het stadsdeelcentrum Anklaar is gelegen in de wijk Zevenhuizen op de hoek van de Laan van Zevenhuizen en de Sluisoordlaan, deels de Pythagorasstraat. Deze belangrijke wegen vormen de grens van het plangebied aan respectievelijk de zuidwestelijke en zuidoostelijke kant. Aan de noordwestzijde is de Aidastraat/ Tannhauserstraat en de groene singel in het verlengde ervan de begrenzing, aan de noordoostzijde grenst het plan aan de bestaande woonbebouwing van de Lohengrinstraat. De ligging van het plangebied in het noordoostelijk stadsdeel is weergegeven op figuur 2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-vas1_0002.jpg"

Figuur 2. Begrenzing plangebied Zevenhuizen-Stadsdeelhart Anklaar