direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-ont1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Binnen het bestemmingsplan 'Gebiedsontwikkeling Anklaar' zijn in hoofdlijnen met een drietal partijen ontwikkelingen aan de orde, te weten: de ontwikkeling van Habion op deelgebied 1+2.

De ontwikkeling van MAB Development op deelgebied 3 en de ontwikkeling van de Medici op deelgebied 4.

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling zijn met de drie private partijen (Habion, MAB Development en het Gezondheidscentrum) privaatrechtelijke overeenkomsten opgesteld.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het kostenverhaal.

Met de ondertekening van deze overeenkomsten is het kostenverhaal, zoals bedoeld in de Wro, anderszins verzekerd, zodat het vaststellen van een exploitatieplan voor de beoogde ontwikkeling van het Stadsdeelhart Anklaar, niet nodig is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-ont1_0019.jpg"

Figuur 13. Deelgebieden Anklaar