direct naar inhoud van 4.3 Parkeren
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-ont1

4.3 Parkeren

De gemeente Apeldoorn beschikt over bij Raadsbesluit vastgestelde parkeernormen. Per functie wordt voorgeschreven hoeveel parkeerplaatsen in het ontwikkelingsgebied moeten worden meegenomen, zodat parkeeroverlast in de openbare ruimte en de omgeving wordt voorkomen. Het aantal parkeerplaatsen in onderstaande tabel is gebaseerd op de huidige stand van zaken zoals vastgesteld in het Matserplan Anklaar. Indien functies, het aantal m2 voorzieningen of het woningaantal bij de uitwerking wijzigt, zal de parkeerberekening conform de richtlijnen hierop worden aangepast.

In totaal worden circa 959 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarvan zijn circa 647 parkeerplaatsen openbaar en circa 312 parkeerplaatsen niet openbaar, maar exclusief voor specifieke gebruikers (bewoners of personeel). Wel wordt een deel van de niet openbare parkeerplaatsen op koopavonden en zaterdagen opengesteld voor algemeen gebruik, zodat op deze 'piekmomenten' totaal circa 750 parkeerplaatsen openbaar beschikbaar zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1051-ont1_0018.jpg"

Het merendeel van openbare parkeerplaatsen wordt gerealiseerd in een grote parkeergarage die via de Sluisoordlaan wordt ontsloten. Deze garage heeft een overzichtelijke indeling. Bij de twee in- en uitgangen naar het Stadsdeelhart zijn betaalautomaten en verzamelplaatsen van winkelwagens gesitueerd.

Een beperkt deel van de openbare parkeerplaatsen ligt op maaiveld en zullen van een vorm van parkeerduurrestrictie worden voorzien om het gebruik van de garage te stimuleren.