direct naar inhoud van 2.15 Beleidsnota hoogbouw Ruimte door Hoogte
Plan: Bestemmingsplan Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1051-ont1

2.15 Beleidsnota hoogbouw Ruimte door Hoogte

n oktober 2008 is de beleidsnota hoogbouw vastgesteld. Deze nota geeft de koers aan voor hoogbouw in Apeldoorn. De nota heeft alleen betrekking op gebouwen hoger dan 25 m in het stedelijk gebied van Apeldoorn. In het hoogbouwbeleid speelt de Grote Lijn een centrale rol. De Grote Lijn loopt langs het Apeldoorns Kanaal en vanaf het Apeldoorns Kanaal langs de spoorlijn naar het westen. In deze zone is hoogbouw vanuit stedenbouwkundig perspectief zonder meer verantwoord, mits landschappelijk juist geplaatst en passend bij de karakteristiek van de omgeving. Buiten de Grote Lijn is ook hoogbouw mogelijk, maar dat vraagt om maatwerk en inpassing in de bestaande structuur. Hier wordt hoogbouw alleen op basis van een concreet initiatief afgewogen. Een hoogte van 70 meter geldt buiten de Grote Lijn als maximaal.

Na een positieve stedenbouwkundige conclusie wordt ieder hoogbouw-initiatief getoetst aan een Hoogbouw Effect Rapportage. Deze toetsing is gericht op het minimaliseren van hinder door het gebouw zelf en het gebruik van gebouw en omgeving.

Het Masterplan Anklaar geeft aan dat elk bouwblok een vaste bouwhoogte heeft. Deze varieert tussen de drie en zes bouwlagen (twee tot vijf woonlagen op een onderbouw met winkels of voorzieningen), afhankelijk van de positie in het geheel en de aansluiting op de omgeving. Binnen het plangebied worden geen gebouwen hoger dan 25 meter gebouwd. Het spel van bouwhoogten wordt versterkt door de horizontale belijning van luifels en doorgaande balkons. Daarmee ontstaat een aantrekkelijk beeld met vele afwisselingen in de hoogte, terwijl de consequente horizontale belijning tegelijkertijd voor rust en samenhang zorgt.