direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening niet toegezonden aan de provincie Gelderland of de VROM-inspectie. Hoewel gelegen in EHS, betreft het een ontwikkeling op perceelsniveau die alleen ondergeschikte, ruimtelijke ingrepen met zich meebrengt. Het betreft vooral een functionele wijziging. In paragraaf 5.2 is verwoordt waarom vooroverleg met het waterschap niet noodzakelijk is geacht.