direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

In het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

5.4.2 Archeologische waarden

Dit plan voorziet vooral in het veranderen van het gebruik van het perceel. Dat brengt geen ingrepen in de bodem met zich mee. Verder wordt een paardenbak aangelegd waarvoor geen alternatieve locatie beschikbaar is en worden enkele gebouwen beperkt uitgebreid. Door voorafgaand aan de bouw verkennend archeologisch onderzoek te doen en vervolgens, zo nodig, de graafwerkzaamheden voor de bouw onder archeologische begeleiding plaats te laten vinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden veiliggesteld. Door een dubbelbestemming voor (naar verwachting aanwezige) archeologische waarden, met bijpassende regels, wordt dat bewerkstelligd.