direct naar inhoud van 4.3 Groen
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

4.3 Groen

Met de realisatie van de paardenbak en de nieuwe, naastgelegen moestuin verdwijnt 1100 m² bosgrond. Voor een deel gaat het hier om grond waar daadwerkelijk (dennen)bos aanwezig is. Voor het overige gaat het om grond die een bosbestemming heeft in het geldende bestemmingsplan. Conform richtlijn 'Compensatie natuur en bos' van de provincie Gelderland dient dat verlies met 120% te worden gecompenseerd, oftewel 1320 m² nieuw bos, dat ook een bosbestemming dient te krijgen.

Deze compensatie wordt gerealiseerd op de agrarische grond in het noordelijke gedeelte van het plangebied. Langs de Meervelderweg wordt daar een nieuwe groensingel aangeplant met gebiedseigen beplanting en gebruikelijke plantafstanden en -maten. De bestaande groenstructuur langs de Meervelderweg wordt zo doorgetrokken richting het noorden.

Met het verder opwaarderen van de gebruiksmogelijkheden van het perceel voor de zorgfunctie, wordt gelijktijdig het beheer van het bos in het plangebied structureler aangepakt. Het voornemen van de eigenaren is hier een vitaal bos te laten ontstaan. Dat door het laagwaardige dennenbos hier geleidelijk om te zetten in een bos met meer duurzame soorten als eik en beuk met op sommige plekken berken.

Daarnaast worden een aantal van de open plekken in het te ontwikkelen bos behouden om die verder te ontwikkelen tot plekken voor heischraal grasland of droge heide. Door verschraling en pleksgewijs afgraven van de huidige bosbodem kan een interessant en wisselend bosbiotoop ontstaan. Zo wordt goed aangesloten aansluiten bij de natuurdoelstellingen van de provincie Gelderland.