direct naar inhoud van 4.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

4.1 Aanleiding

Bureau Maatschappelijke Ondersteuning (BMO) richt zich op de zorgverlening aan autistische personen. Voor die personen biedt de organisatie circa 35 woningen aan in de omgeving van Harderwijk en Apeldoorn. Daar kunnen zij, onder begeleiding, zelfstandig wonen. Met het aanbieden van deze woonvorm is de behoefte ontstaan naar een dagbesteding voor de gebruikers van de woningen. Die tijd werd niet ingevuld.

Vervolgens is BMO op zoek gegaan naar een geschikte plek voor die behoefte. In verband met het autisme was een locatie nodig die prikkelarm en rustgevend was. Ook moest het een locatie zijn die ruimte bood aan dagactiviteiten met dieren en/of in de natuur. Daarvoor was minimaal 3 hectere nodig. Het vereiste dat de locatie prikkelarm was, betekende ook dat de locatie bos moest omvatten. Verder moesten er voldoende gebouwen beschikbaar zijn om de gedachte functie een plek te geven.

Aanvankelijk is gezocht naar een locatie in de omgeving van Harderwijk. Daar biedt de organisatie de meeste woonlocaties aan. Toen dat geen resultaat opleverde, is de zoekcirkel vergroot. Vervolgens kwam het perceel Meervelderweg 26, 5,2 hectare groot, als enige geschikte en beschikbare locatie naar voren. Daarop is BMO, in 2006, overgegaan tot de aankoop van het perceel.

Na de aankoop is op het perceel de gewenste functie gestart, binnen het bestaande erf en de bestaande gebouwen. Autistische personen, maar ook personen in een reclasseringstraject, wordt hier een dagbesteding aangeboden. Hiermee kan BMO een compleet zorgaanbod leveren.

De dagbesteding wordt aangeboden aan 10 tot 15 personen die per pendelbus van en naar hun woning worden vervoerd. De begeleiding vindt plaats door 3 of 4 personen. De activiteiten bestaan voor een belangrijk deel uit het verzorgen en berijden van paarden en pony's. Daarnaast worden de diverse, andere boerderijdieren verzorgd, wordt het erf en het bos beheerd, worden bomen gekweekt en worden groente en fruit geteeld.

Het geldende bestemmingsplan voorziet echter niet in de aanwezige zorgfunctie. Verder is het voornemen om de facaliteiten voor paarden uit te breiden met een paardenbak. Daarnaast is het plan om het activiteitencentrum op termijn te gaan vervangen.