direct naar inhoud van 3.5 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

3.5 Archeologie

De bodem van het zwak golvende dekzandlandschap, waarin het plangebied is gelegen, ligt op een smeltwaterterras nabij het stuwwallencomplex van de Veluwe. Het terrein wordt ten noorden van de woning in oost-westelijke richting doorsneden door een dalvormige laagte of dalbodem die gekenmerkt door daluitspoelingswaaierafzettingen. Ten zuiden en ten noorden van deze laagte bevinden zich de eenheden van de dekzandvlakte of -laagte op de helling- van de daluitspoelingswaaierafzettingen. Het plangebied kent deels een hoge en deels een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Voorzover bekend zijn geen archeologische vondsten gedaan in het plangebied.