direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het plangebied ligt op de grens van de Agrarische Enclave, een relatief groot gebied binnen de Veluwe met een sterk agrarisch karakter. Ten oosten van het plangebied zijn hoofdzakelijk bossen te vinden zonder noemenswaardige bebouwing. In het westen gaat het om een combinatie van natuur en landbouw en is verspreid bebouwing aanwezig.

Het plangebied en de directe omgeving kent een sterk bosrijk karakter. Ten westen van de Meervelderweg is groot bosperceel gelegen. De woning in het plangebied en de omliggende bijgebouwen zijn gelegen te midden van bos. Door de aanwezige bomen en een hoge haag langs de westzijde van het perceel zijn de gebouwen nauwelijks waarneembaar vanaf de openbare weg.

Direct ten noorden van het erf is een tweedeling waarneembaar. De westelijke helft bestaat uit fragmentisch bos met diverse open plekken. Langs de oostelijke perceelsgrens is een beplante grondwal aanwezig. De oostelijke helft is een dicht dennenbos (grove den). In beide helften gaat het om kwalitatief laagwaardig bos.

Weer direct ten noorden van dat perceel is een agrarisch perceel gelegen, dat in gebruik is als weiland. Dat perceel is ongeveer 1,2 hectare groot. Langs de oostzijde is een groensingel aanwezig.

In de zuidoostelijke hoek van het plangebied ligt de toegangsweg naar de woning. De woning ligt op circa 35 meter van Meervelderweg. De woning is georïeenteerd op het zuiden en is een samenstelling van diverse bouwvolumes. De meeste bijgebouwen zijn te vinden ten oosten en noorden van de woning, binnen een straal van 50 meter. Ten zuidoosten van de woning zijn, verscholen in het bos, nog twee bijgebouwen te vinden. Momenteel is circa 400 m² aan bijgebouwen aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1049-onh1_0006.png"

Figuur 6: Luchtfoto van het erf