direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave, in combinatie met de eerste partiƫle herziening van dat plan. Het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave is vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2001, bij het besluit met nummer 1+1A+1B/2001, en is grotendeels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 september 2001. De eerste partiƫle herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 juni 2006. Vervolgens is het plan van rechtswege goedgekeurd, wat op 10 september 2007 is gepubliceerd.

De woning, de belangrijkste bijgebouwen en een groot deel van het erf hebben de bestemming Woondoeleinden. De omliggende gronden en het bosperceel hebben de bestemming Bos met meervoudige doelstellingen. Het gaat hier ook om een deel van het erf en een aantal van de aanwezige bijgebouwen. Het agrarische perceel heeft de bestemming Agrarisch gebied met landschapswaarden.

Binnen de bestemming Woondoeleinden en de andere gegeven bestemmingen is het uitoefenen van een zorgboerderij, een maatschappelijke functie, niet mogelijk. Voor de verlangde functie is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1049-onh1_0003.jpg"

Figuur 3: Uitsnede plankaart (overlay met kadastrale kaart en GBKN)