direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Meervelderweg 26 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1049-onh1

1.2 Ligging en begrenzing

Het plangebied ligt op de Veluwe, in het westelijke buitengebied van de gemeente Apeldoorn en op de rand van de Agrarische Enclave. Het plangebied ligt hemelsbreed drie kilometer ten zuiden van het dorp Uddel. De Meervelderweg is een provinciale weg (N302) die Harderwijk met Kootwijk verbindt en aansluit op de A1. In het zuiden kruist die weg de Amersfoortseweg, de provinciale weg (N344) tussen Apeldoorn en Voorthuizen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1049-onh1_0001.jpg"

Figuur 1: Ligging plangebied binnen omgeving

Het plangebied wordt gevormd door het perceel waarop de woning en de bijbehorende gebouwen zijn gelegen en de twee noordelijk daarvan gelegen percelen. Het gaat hier om het bosperceel waarop de nieuwe paardenbak is geprojecteerd en het agrarische perceel direct ten noorden daarvan, dat wordt aangewend voor boscompensatie in verband met de nieuwe paardenbak. Kadastraal gaat het op de percelen die bekend zijn als gemeente Apeldoorn, sectie A, nummers 4861 en 6331.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1049-onh1_0002.jpg"

Figuur 2: Luchtfoto met het plangebied rood omkaderd