direct naar inhoud van 3.9 Maatschappelijke voorzieningen en nutsvoorzieningen
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-ont2

3.9 Maatschappelijke voorzieningen en nutsvoorzieningen

3.9.1 Beschrijving en analyse huidige situatie

In het plangebied komt slechts een beperkt aantal activiteiten voor die als maatschappelijke voorzieningen zijn aan te merken.

De maatschappelijke voorzieningen liggen voornamelijk rondom Beemte en de Beemterweg. Er is een dorpsvereniging, een basisschool, een kerk en voetbalterreinen. Verder is er een onderwijsgebouw van de Stichting Veldwerk Nederland. Ook zijn enkele nutsvoorzieningen in het plangebied. Dit betreft trafo's en een gasdrukregelruimte. In de oksel van de A1/A50 ligt een beheerstation van Rijkswaterstaat.

3.9.2 Ontwikkelingen/perspectieven maatschappelijke voorzieningen

Verwacht wordt dat het aantal maatschappelijke voorzieningen zal toenemen als gevolg van de mogelijke verruiming van beleidsmogelijkheden bij hergebruik van vrijkomende agrarische opstallen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld zorg en culturele voorzieningen en dergelijke.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Uitgangspunt vormt de planologische bescherming van de bestaande maat-schappelijke voorzieningen. De aard en de omvang van de bebouwing en het gebruik van voornoemde functies zal planologisch overeenkomstig de bestaan-de situatie worden geregeld met uitbreidingsmogelijkheid van 20%, met een absoluut maximum van 375 m2.

Functieverandering van bijvoorbeeld een agrarische bestemming naar maat-schappelijke voorzieningen is alleen mogelijk op basis van een bestemmings-planherziening.