direct naar inhoud van 3.10 Infrastructuur
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-ont2

3.10 Infrastructuur

3.10.1 Beschrijving en analyse huidige situatie

In het plangebied komen verschillende infrastructurele werken voor, zoals:

- wegen;

- openbaarvervoerverbindingen;

- fiets- en wandelpaden;

- straalpad.

WEGVERBINDINGEN

De in het plangebied aanwezige infrastructuur is grofweg in te delen in drie categorieën:

- stroomwegen of hoofdwegen;

- gebiedsontsluitingswegen (regionale en lokale wegen);

- erftoegangswegen.

In tabel 2 is weergegeven in welke categorie de wegen in het plangebied vallen.

Tabel 2: Categorisering wegen

Stroomwegen   Rijksweg A50 en A1  
Gebiedsontsluitingswegen   Zutphensestraat (N345), de Deventerstraat (N344) en de Oost Veluweweg  
Erftoegangswegen   Alle overige wegen in het plangebied  

OPENBAAR VERVOER

De spoorlijnen van Apeldoorn naar Deventer en Zutphen lopen door het plangebied.

FIETS- EN WANDELPADEN

Op het landgoed 't Woudhuis zijn paden in bescheiden mate aanwezig. Verder is sprake van enkele wegen met fietsstroken. Langzaam verkeer maakt verder gebruik van de overige wegen in het landelijk gebied. De Woudhuizermark en de weg langs het Kanaal Noord zijn geen gebiedsontsluitingswegen, maar zijn wel tamelijk druk. Er liggen echter geen aparte fietsstroken.

WINDTURBINES

In het plangebied komen geen (solitaire) windturbines voor. In de proivnciale Structuurvisie zijn geselecteerde zoekzones aangegeven. Deze zones liggen grotendeels niet in het plangebied. Ten zuiden van de Zutphensestraat ligt wel een dergelijke zoekzone.

STRAALVERBINDING EN HOOGSPANNINGSLEIDING

Dwars over het plangebied loopt een straalverbinding ten behoeve van de telecommunicatie. Ook liggen er 150 kV hoogspanningsleidingen met een zone van twee keer 22,5 meter.

GASLEIDINGEN

In het plangebied komen regionale aardgastransportleidingen voor ter hoogte van de A50 en dwars door het plangebied vanaf de A50 richting Twello en Deventer Noord.

Er loopt een hoofdwaterleiding door het plangebied, de IJsselleiding.

ZENDMASTEN

Er komen geen zendmasten voor in het plangebied.

3.10.2 Ontwikkelingen/perspectieven infrastructuur

Er zijn geen knelpunten in het gebied. De Zutphensestraat zal wat betreft rijstroken worden verdubbeld.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Uitgangspunt is dat rekening dient te worden gehouden met de zonering van de straalverbinding, de hoogspanningsleiding, de aardgastransportleidingen en de zonering van de (spoor-)wegen. De bestaande (spoor)wegen worden als zodanig bestemd. In de wijzigingsbevoegdheden is geluidsonderzoek vereist bij het realiseren van nieuwe gevoelige bestemmingen. Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen krijgen een verkeersbestemming. De belangrijkste erftoegangswegen hebben een aanduiding 'weg'. De overige wegen zijn onderdeel van de gebiedsbestemming.