direct naar inhoud van Bijlage regels 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-ont2

Bijlage regels 1 Lijst van toegelaten nevenactiviteiten

OMSCHRIJVING
 
CATEGORIE  
Bed&Breakfast   1  
Recreatief rustpunt   1  
Natuurbeheer   1  
Detailhandel, verkoop van op het betreffende agrarisch bedrijf vervaardigde agrarische producten   1  
Detailhandel, verkoop van voor de streek kenmerkende en als zodanig herkenbare, ter plaatse vervaardigde agrarische producten   2  
Kleinschalig kamperen, bestaande uit ten hoogste 25 standplaatsen uitsluitend ten behoeve van kampeermiddelen, uitsluitend in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober, waarbij de afstand van ten minste 200 m tussen kampeerterreinen moet worden aangehouden   2  
3 trekkershutten van maximaal 25 m2 per trekkershut   2  
Recreatieve outdoor-activiteiten, waaronder boerengolf en paintball   2  
Educatiecentrum, museum   2  
Verhuur paarden, fietsen, kano's   2  
Huifkarcentrum   2  
Semi-agrarische bedrijvigheid (agrarische hulpbedrijf, hoveniersbedrijf, bosbouwbedrijf, paardenpension, dierenasiel), of een bedrijf van overeenkomstige aard van categorie 1 en 2 voor zover toegelaten in de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten.   2