direct naar inhoud van 7.4 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone - De Vlijt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1039-vas1

7.4 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

In het kader van het Overleg ex (voormalig) artikel 10 Bro- overleg is het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan belanghebbende overheidsinstanties en nutsbedrijven. Inhoudelijk hebben de VROM-inspectie, de Kamer van Koophandel Oost-Nederland en de provincie Gelderland een reactie afgegeven. De beantwoording van de reacties is eveneens opgenomen in de Nota van Inspraak en Overleg (zie bijlagen).